Zahradní jezírka a koupací jezírka – část 2, praktické rady

Zahradní jezírka a koupací jezírka – část 2, praktické rady

Praktické rady pro výstavbu zahradních jezírek a péče o zahradní jezírka.

V druhé části našeho seriálu se dočtete spousty užitečných rad pro výstavbu zahradních jezírek. Dozvíte se, jaké jsou vhodné substráty pro jezírka a seznámíte se s vodní technikou, která vám může výrazně zjednodušit péči o jezírko. Na závěr jsme přidali přehled prací na zahradní nádrži v jednotlivých měsících během celého roku.

Pár úvah před výstavbou vodní zahrady

Než se pustíte do samotné výstavby, doporučujeme promyslet ještě několik věcí. V první řadě zvažte, jaké jsou vaše časové a fyzické možnosti. Pro výkop velmi velkého či hlubokého jezírka doporučujeme zavolat si odborníka. Zkuste začít plánovat, jak propojíte jezírko se zahradou. Využít k tomu můžete bažiny, záhony či chodníčky. Budete chtít
jezírko doplnit o most, potůček, molo, sošky či speciální osvětlení?

Do výstavby jezírka se pusťte za slunečného počasí, kdy teploty se pohybují kolem 20°C. Pro výstavbu jezírka budete potřebovat: krumpáč pro kamenitou půdu, rýč pro sejmutí travnatého drnu, lopatu pro nakládaní, hrábě pro odstranění kamenů a urovnání zeminy, kolečko pro nakládání a odvoz vykopané půdy, pěchovadlo pro stlačení podloží u fóliových jezírek.

Ukládání hotového jezírka

 1. Hotovou nádrž postavte na místo a vyznačte si její obrysy pomocí hadice a kůlů
 2. Vyznačenou plochu rozšiřte po celém obvodu o 10 cm. Z celé plochy po té sejměte drn, odstraňte kamínky a kořeny. Podklad následně urovnejte hráběmi
 3. Na upravený podklad postavte nádrž, vznikne tak otisk hluboké zóny jezírka, kterou je nutno vyhloubit nejprve. Výkop provádějte o 10 cm hlubší, než je potřeba
 4. Vložte hotovu jezerní nádrž do jámy s hlubokou zónou, získáte tak otisk mělčí zóny. I v jejím případě proveďte výkop o 10 cm hlubší
 5. Po dokončení výkopů odstraňte kamínky i kořínky a vše uhlaďte
 6. Pomocí vodováhy a latě zjistěte, jestli je podloží vodorovné. Po té nasypejte všude rovnoměrně 10 cm vrstvu písku a udusejte
 7. Z jámy odstraňte hranoly, nádrž opatrně usaďte, pomocí vodováhy ověřte jestli je nádrž usazena rovně, a zkontrolujte jestli nádrž skutečně sedí a nehoupe se
 8. Vyplňte místa mezi stěnami nádrže a půdou pískem, a ten zvlhčete vodou

Stavba fóliového jezírka

 1. Vyznačte obrys budoucího jezírka pomocí kolíku a písku
 2. Ze značené plochy odstraňte drn a začněte s hloubením nejmělčí zóny. Dbejte, aby přechody byly pozvolné

  Odstranění drnu před stavbou jezírka

   

 

 

 

 

 1. Kolem vzniklé jámy sejměte drn v pásu o šířce 30 cm. Vzniklý okraj upravte tak, že u něj vyhloubíte stružku širokou a hlubokou 15 cm. Úzký val zeminy mezi stružkou a
  nádrží vytvoří později bariéru vzlínání
 2. Z jámy odstraňte všechny kořeny a kamínky. Podloží upěchujte pěchovadlem

  Vykopané jezírko

   

 

 

 

 

 1. Pomocí srovnávací latě a vodováhy zjistěte, jestli je okraj jezírka všude vysoký, aby z nádrže později nevytékala voda
 2. Nyní si určete rozměry fólie tak, že si změříte nejdelší a nejširší část jezírka. Počítejte i s hloubkou
 3. Na všechny rovné plochy naneste vrstvu písku 10 – 15 cm a udusejte
 4. Nádrž vyložte geotextilií. Dbejte na to, aby se pruhy tkaniny překrývaly a byly napnuté

  Pokládka geotextilie

   

 

 

 

 

 1. Vyložte jezírko pokládací fólií, hladkou stranou dolů, opatrně ji stáhněte. K tomu budete potřebovat alespoň 1 pomocníka
 2. Nyní vyhlaďte záhyby fólie. Na fólii vstupujte bez bot
 3. Před naplněním jezírka vodou zkontrolujte, jestli fólie přesahuje alespoň 50 cm přes hranice jezírka, důležité pro bariéru vzlínání
 4. Jezírko naplňte vodou. Voda vyhladí mnoho záhybů a fólie přisedne k podloží

  Plnění jezírka vodou

   

 

 

 

 

 1. Nyní můžete přivést přívod vody a založit přepad, případně vybudovat potok
 2. Dokončete kabelové šachty pro elektrickou výbavu jezírka (čerpadla, filtry, osvětlení)
 3. Vodu, kterou jste napustili po 1. dni odstraňte a doplňte jezírko kameny a štěrkem

  Osázení jezírka rostlinami

   

 

 

 

 1. Začněte osazovat jezírko. S nasazováním ryb ale vyčkejte několik měsíců, než se rostliny ujmou a v jezírku bude nastolená biologická rovnováha

  Zahradní jezírko po několika měsících

   

 

 

 

 

Bariéra vzlínání

V postupu pro stavbu fóliového jezírka jsme se zmínili o bariéře vzlínání. Ta slouží k tomu, aby okolní suchá půda nenasávala vodu z jezírka prostřednictvím vzlínání (stoupání vody ke kořenům rostlin). Pokud byste bariéru vzlínání nevytvořili, docházelo by k pozvolnému klesání hladiny vody a bylo by nutné její častější doplňování.

Vhodný substrát pro jezírka

Aby se v jezírku příliš nedařilo řasám, měl by substrát, který použijeme pro výsadbu rostlin, obsahovat minimum živin. Vodní rostliny můžeme vysazovat přímo do substrátu nebo do sázecích košů či vaků. Pamatujte, že většinu živin přijímají rostliny z vody. Substrát by měl mít vyšší hmotnost, aby se rychle nevyplavoval.

Vhodnými substráty jsou například směs jílu a písku 1:3 nebo směs štěrku a písku s velikostí zrn 0,2 mm. Pro výsadbu rostlin přímo do substrátu v bahenní zóně a v zóně mělčiny postačí 5 cm vrstva substrátu s vrstvou 2 – 3 cm štěrku.

Výsadba do košů a vaků se používá při osázení hlubokých zón, ale je vhodná pro osázení všech hloubek. Lekníny si
potrpí na substrát bohatý na živiny. Ideální je směs rybničního substrátu s rohovinou a pilinami. Při osazování košů substrát v nádobě vždy pokryjte jemným štěrkem aby se nevyplavoval.

Zakládání potoka

Potok může fungovat jako přírodní filtr jezírka v případě, že teče pomalu, má 10 – 20 cm vrstvu štěrku a minimální délku 1, 5 metru  na 1m³ jezerní vody.

Postup při budování potoka

 1. Vytvarujte koryto potoka a vybudujte kaskády, stabilitu zajistíte pomocí příkrých prken a kolíků.
 2. Položte fólii a přetáhněte přes kaskádu. Fólie by měla přesahovat 10 – 15 cm přes koryto. Pusťte zkušebně vodu a umístěte větší kameny.
 3. Naneste štěrk o síle 5 – 20 cm, aby byla fólie krytá a zároveň chráněná proti UV záření.

Pokládání cestiček

Před pokládkou cesty ze šlapáků či jiné cestičky si zajistěte dobrý podklad. Vhodné je vytvořit si lůžko hluboké 20 – 35 cm a následně vysypat vrstvou štěrku nebo směsí písku,
drobného kameniva a štěrku. Vytvořená vrstva zajistí, že se pod obkladem nebude hromadit voda a ani ho nebude poškozovat mráz . Stupátka z kamenů by měla přesahovat povrch asi o 10 cm.

Mola, lávky a můstky

Mola a lávky si jistě rychle oblíbíte, protože vám umožní si ještě více užívat vody a to i z jiné perspektivy. Při volbě mola či můstku vsaďte na takové, které jsou ze dřeva s dlouhou životností. Impregnovaná dřeva nejsou vhodná, protože i malá vrstva ochranného nátěru může ublížit živočichům a rostlinám. Vhodné jsou mola či můstky z modřínu, který vydrží 10 – 12 let, z dubu, který vydrží 15 – 20 let a z některých tropických dřev, které vydrží i více než 30 let.

Jak si vybrat vhodný filtr a správné čerpadlo

Při výběru vhodného filtru berte v potaz velikost jezírka. Je-li filtr malý, jezírko se rychleji zanáší a musí se častěji čistit. Vhodný výkon filtru získáte tak, že vynásobíte výšku, šířku a největší hloubku nádrže a výsledek vydělíte dvěma. Výsledná hodnota odpovídá přibližnému objemu jezírka.

K dispozici máme na trhu kromě mechanických filtrů také biologické filtry. Oba dva plní svou funkci skvěle. Nevýhodou biologických filtrů je, že musí být v neustálém provozu, jinak při výpadku velmi brzy dojde k znečištění vody v důsledku uhynutí speciálních organizmů, které zajišťují rozklad odfiltrovaných částeček. Dále dělíme filtry na tlakové a beztlakové. Zvláštní skupinou jsou UVC filtry.

Tlakové filtry pro jezírka

Tyto filtry se zahrabávají do nádrže. Tlakový filtr funguje s pomocí čerpadla, které nasává vodu a stlačuje ji přes soustavu filtrů. Vodu z proudícího filtrů můžete využít pro pohánění potoka či vodopádu. Tlakové filtry jsou vhodné pro menší a střední jezírka do 10 000 litrů.

Beztlakové filtry pro jezírka

Známé také jako těžké filtry jsou rozměrné a neskladné. Umisťují se na okraj jezírka. Při filtraci čerpadlo pohání vodu z nádrže do vpusti u horního okraje filtru, odkud voda prochází filtrem a odtéká zpět do jezírka. Beztlakové filtry jsou vhodné pro větší vodní plochy nad 10 000 litrů. Pro představu: nádrž s 12 000 litry vody potřebuje filtr, který za 24 hodin vyčerpá 24 000 litrů vody, tedy 1000 litrů za hodinu.

UVC filtry

Tyto filtry mají předfiltrační komoru s UV světlem a C-vlnami ultrafialového světla, které narušují buňky řas, díky čemuž snadněji odchází přes filtr. UVC filtr je vhodné použít při nadměrnému rozšíření řas , jinak by mohlo docházet k poškození užitečných organizmů. UV lampu lze zapnout nezávisle na filtračním zařízení. UVC filtry mohou být součástí tlakových i beztlakových filtrů.

Okysličovadla

Po ponoření okysličovadla do vody dochází z hliněné jímky k nepřetržitému uvolňování kyslíku, bez potřeby elektřiny, dokud se obsah ( H 2 O 2 , peroxid vodíku) nespotřebuje.
Trvanlivost závisí na teplotě. V zimě vydrží okysličovadla dvakrát déle než v létě. Pro zlepšení vlastnosti vody můžete použít v zimě plovák proti zamrzání hladiny vody nebo také odsávací zařízení pro odsávání nečistot jako je pyl apod.

Kvalita vody v jezírkách

Leknín v jezírku

Nejdůležitější vlastnosti vody v jezírkách pro určení kvality jsou tvrdost vody, obsah kyslíku, pH a obsah živin. Tvrdost vody určuje obsah vápenatých a hořečnatých solí ve vodě.

Rostliny a živočichové potřebují středně tvrdou vodu. Na tvrdost vody má vliv činnost organismů. Pro úpravy tvrdosti vody použijte pro to speciální prostředky.

Hlídejte též karbonátovou tvrdost vody, tedy míru koncentrace CO2, která má vliv narovnováhu kyselin ve vodě . Ideální pH vody v jezírku je 6 – 7. Tolerance pro ryby se pohybuje v rozmezí 6 – 9. Měření pH několikrát zopakujte a teprve po té z něj dělejte závěry, protože hodnota pH ve vodě se mění v průběhu dne.

Obsah kyslíku určuje teplota. Teplejší voda má méně kyslíku než studená. Ideální obsah kyslíku je 12 mg na litr vody a neměla by klesnout pod 6 mg na l. Obsah kyslíku měřte vždy ráno. Hlídejte také obsah živin, zvláště fosfátů, amonia a dusičnanů ve vodě, které se do vody dostávají různými způsoby. Pro redukci živin v jezírku můžete na jaře použit startovací
bakterie.

 

Údržba jezírka na jaře

Březen
Je-li to možné, odstraňte plovák. Instalujte čerpadlo a na několik hodin denně pusťte potok, aby se jezírko okysličilo. Zprovozněte filtr na 24h denně. Jakmile se objeví nové výhony, odstraňte rostlinám ty odumřelé. Můžete se pustit do oprav jezírka.
Duben
Nehrozí-li mrazy, dejte do pohybu fontány a další prvky. Volná místa doplňte o nové sazenice. Odlovte řasy a nechte je seschnout několik dní na břehu, aby se drobní živočichové mohli vrátit zpět do vody. Sbírejte nečistoty z vodní hladiny. Vyčistěte filtr po měsíčním provozu.
Květen
Odstraňujte z jezírka řasy 1×7 dní. Při teplotách nad 12° C můžete začít znovu krmit přezimující druhy ryb a ryby, které přezimovaly pod střechou můžete vrátit zpět. Po 15. květnu vysazujte choulostivé druhy rostlin. Umístíte-li lekníny do mělké vody, vykvetou dříve. Provádějte pravidelné čištění filtru.

Údržba jezírka v létě

Červen
Je-li suché období, nezapomínejte zalévat rostliny na břehu. Zjistěte pomocí sady testů jaké má voda pH, tvrdost vody, obsah živin a kyslíku. Případně proveďte nutná opatření.
Červenec
Stoupne-li teplota vody nad 22° C, kontrolujte pravidelně množství kyslíku, případně dolijte studenou vodu. Přes poledne můžete jezírko zastínit slunečníkem. Pomoci může i výsadba rostlin produkujících kyslík. Odstraňujte zvadlé květy pro podporu kvetení. Můžete prosvětlit bujně rostoucí druhy.
Srpen
Pravidelně odstraňujte řasy . Nezapomínejte zalívat rostliny na břehu a dolévat vypařenou vodu. Zežloutlé listy ostříhávejte a opatrně zastřihněte rostliny kvetoucí na podzim.

Údržba jezírka na podzim

Září
Odstraňujte první spadané listí. Můžete natáhnout síť proti padajícímu listí. Bujně rostoucí druhy rozdělte a prosvětlete. Rákosovité rostliny a vysoké choulostivé druhy svažte, aby se nepolámaly. Ryby, které nepřezimují v jezírku vylovte a přendejte do akvárií s chladnou vodou.
Říjen
Odstraňujte spadané listí. Lekníny ostříhejte , ponechte jim několik málo listů a nechte přezimovat v bezmrazé místnosti. Choulostivé druhy rostlin rostoucí na břehu, zazimujte pomocí chvojí či listí. Ověřte kvalitu vody .
Listopad
Odmontujte filtry, čerpadla, vyčistěte a odložte na vlhké místo, kde nemrzne. Odstraňte osvětlení a další doplňky, očistěte je a uložte někam, kde nemrzne. Před prvními mrazy odstavte všechny hadice a trubky.

V třetí části našeho seriálu věnovanému zahradním a koupacím jezírkům se budeme věnovat podrobněji jezerním rostlinám a jejich výsadbě. Také si povíme více o rybách a zaměříme se na specifika koupacích jezírek.

 

, , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *